Recordatori de la paraula de pas.

Indiqueu el nom de l’entitat i un correu electrònic al qual, properament, enviarem l’usuari i la paraula de pas corresponent.

Entitat:

Correu electrònic:

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb la secretaria tècnica de l’Acord al telèfon 93.413.27.31 o al correu electrònic: acordciutada@bcn.cat